சந்திரயான்-3 குறித்து மூத்த விஞ்ஞானி வெங்கடேசன் !

Spread the love

சந்திரயான் நிலவில் தரையிறங்குவதை நிச்சயம் அனைவரும் காண வேண்டும் எனவும் அந்த 4.5 நிமிடங்களை இதை விட சிறப்பாக விளக்க முடியாது எனவும் சந்திரயான்-3 சீரான இயக்கத்தோடு நிலவில் தரையிறங்க பிரார்த்தனை செய்வோம் எனவும் மூத்த விஞ்ஞானி டி.வி. வெங்கடேஷ்வரன் கூறியுள்ளார்.


Spread the love

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours